Grisfest

augusti 31, 2008

Hyllningarna av islam finner inga gränser inom svensk media. Så skönt att de skriver oss på näsan vad vi ska tycka eller hur? Det hade varit mer vågat att en eller annan gång stå upp för svensk kultur och svenska värderingar men det lär vi knappast få se. Det är ju vi etniska svenskar som ska anpassa oss till ett folk och en kultur närmast hämtad från ett medeltida helvete.

DN  SVD SVD SVD SVD SVD SVD Sydsvenskan Sydsvenskan Sydsvenskan

Annonser

Alliansens arbetskraftsinvandrare är i själva verket bidragsnomader

augusti 26, 2008

I ett land som lider av ett utanförskap där kring 30% av befolkningen mellan 18-65 år inte har ett arbete, där talar regeringen om arbetskraftsinvandring. Definitionen på arbetskraftsinvandrare är enligt Alliansen; mörk hud, bruna ögon och svart hår, detta förutom att kravet på analfabetism skall uppfyllas. Idag så förmedlas cirka 3 av 4 arbeten till dessa utomeuropeer, allt medan svensken står utanför AF med mössan i hand. Jobb i privat sektor har plötsligt, i Alliansens Sverige, blivit förstatligade genom generösa subsidier i de så kallade instegsjobben, samtidigt som många kategorier av arbeten i offentlig sektor fortsätter att vara reserverade åt Muhammed. I artikeln framgår tydligt Alliansens bristande verklighetskontakt och fientlighet gentemot det egna folket i följande sekvens: ”Arbetsplatserna blir dåliga föredömen för unga invandrare så länge vi betraktar jobbet som ett slags andra vardagsrum där vi pyntar och inhägnar och inte alls vill ha främlingar nära oss. Det gäller inte minst hos oss själva i den offentliga sektorn. Det finns en problematisk rädsla för bra, men bruten svenska och många arbetsplatser lider av internationell syrebrist.” Faktum är nämligen att på många arbetsplatser i offentlig sektor så har Muhammed sedan länge kvoterats in på bekostnad av etniska svenskar. Detta till trots lever förstås de allra flesta utomeuropéer i Sverige på de bidrag som från första början motiverade dem att resa hit från andra sidan jordklotet. Alliansens så kallade arbetskraftsinvandrare är trots allt som grupp långt ifrån arbetskraft, bättre att kalla dem för de bidragsnomader som de i verkligheten är.
DN, SVD, HD, Skånskan, Sydsvenskan, SVD

 


Antalet ”illegala” i Sverige ökar med 7300 per år

augusti 26, 2008

Häromdagen rapporterade TV4 att man trodde antalet illegala invandrare kunde uppgå till uppemot 50000 i Sverige, en beräkning gjord av våra fina hjälporganisationer. Enligt SR ökar nu denna grupp av kriminella utomeuropeiska invandrare med uppemot 7300 ”personer” per år. Många har nog redan insett att de officiella siffrorna när det gäller invandringen inte gärna kan stämma. T ex Stockholm av idag serverar en demografisk uppsättning där de vita allt oftare är i minoritet. Negern har i många sammanhang helt tagit över gatubilden. Det är uppenbart att polis och andra myndigheter ser mellan fingrarna och underlåter att kontrollera huruvida det slödder som vistas på gator och torg har rätt att ens vistas i vårt land eller ej. Som vanligt sänder jag min tacksamhet till Fredrik ”Mugabe” Reinfeldt och hans fientliga politik gentemot den vita ursprungsbefolkningen. Vi sänder även ett tack till alla passiva myndigheter.

Sydsvenskan


Upprop mot shariadomstolar i Sverige, skriv på protestlistan som lamnas till riksdagens ledamoter. Se nedan;

augusti 26, 2008

Stopp for sharia