300000 bidragsnomader per år räddar vår välfärd

oktober 12, 2008

Alliansens alldeles egen lilla Einstein reflekterar kring välfärden i kvällens Rapport. Trots den senaste tidens alla varsel försöker sig Sven Otto Littorin på konststycket att lansera en idé där tredje världens befolkningar ska rädda vår alltmer prekära situation i Västvärlden. Med en massarbetslöshet som saknar motstycke i den civiliserade världen där över 30% står utanför den reguljära arbetsmarknaden står Alliansen för stora utmaningar. Situationen kommer strax att ändras enligt Alliansen, år 2050 väntas 1/3 av befolkningen att vara 65 år eller äldre. Allt färre ska med den demografiska förändringen försörja allt fler. Enligt SCBs beräkningar krävs det en nettoinvandring om 300000 personer per år redan 2030 för att möta dessa påfrestningar i ekonomin som en äldre befolkning innebär. Om inte så riskeras vår välfärd.

Trots allt verkar både SCB och Littorin inse att scenariot är något orealistiskt eftersom det inte enbart är Sverige som har en åldrande befolkning. Vi står inför en mycket svår konkurrens om alla dessa raketforskare och hjärnkirurger från den tredje världen, detta då alla länder i EU, Japan, USA och Kanada har samma enorma behov av kvalificerad arbetskraft. Det kommer enligt Littorin, SVT och SCB att bli en svår kamp om de allra bästa av arbetstagare.

Hur det ska gå för Sverige och svenskarna framgår inte av framtidsplanerna men till och med en förståndshandikappad förstår nog att detta genomkriminella slödder från tredje världen varken är arbetskraft eller någonsin kommer att vara lojala med Sverige och svenskarna. Inom kort är de etniska svenskarna i minoritet med en sådan politik och då tar nigger-arabnormerna över. Det betyder kortfattat när det gäller de äldre att den dag de behöver vård och omsorg så gör man processen kort.

SVD-Arbete åter biljett till Sverige DN

Annonser

oktober 11, 2008


Svensktalande utländsk liga lurar gamlingar

juli 3, 2008

Enligt DN härjar en liga i Stockholmsregionen. Det ska handla om en utländsk svensktalande liga som satt i system att lura pensionärer genom att utge sig för att vara sjuksköterskor. En person ringer på dörren och erbjuder sig ta blodtrycket medan en annan smiter in och länsar bostaden på värdesaker och pengar. Kanske är detta Fredrik ”Mugabe” Reinfeldts så omtalade arbetskraftsinvandrare eller vad tror du?


Negerbabbel om negerbeteende och negerintelligens

maj 25, 2008

Så, då börjar bloggandet så smått igen efter extremisternas kapning och nedläggning av bloggen. Vi inleder så smått med negerbabbel om negerns beteende och intelligens.

”NEGER-AFRIKA
Vi skola nu behandla den verkligt negrida världsdelen, Neger-Afrika, d v s Afrika söder om Sahara. Envar tror sig ju veta hur en neger ser ut, men en närmare beskrivning skadar dock inte. Negrerna äro i allmänhet rätt långa i växten, nästan som svenskarna. Men benen äro förhållandevis ännu längre och bålen istället något kortare. Huvudskålen är rätt lång och än mera smal, dess rymd mindre än européernas. Hjässa och bakhuvud ha i profil en mycket karaktäristisk sväng. Pannan är barnsligt rundad utan nämnvärda ögonbrynsbågar, ja ögonhålans överkant är mera tillbakadragen än hos oss. Då dennas underkant i stället är något mer framskjuten, uppkommer det karaktäristiska hos negerblicken med dess stora (för övrigt blåvita, stundom blåbruna) vitögon och egendomliga uttryck i övrigt. Näsan är mycket mindre än hos papuas, rent av liten, men dock jämförelsevis tjock. Läpparna behöver ju inte beskrivas, men man kan tillägga, att munnen i motsats till arabiner, australier och weddas m fl ej är särdeles bred. Öronen äro små, runda och välskapade, ”musik-öron”. Hakan är rund och köttig, liksom för övrigt hela ansiktet. Huden är sammetsmjuk med stora porer och stark utdunstning, den bekanta negerlukten. Håret är kort och ulligt även om det mycket korta håret på en del negerbilder alltid beror på klippning.
Negern äro jordens mest utpräglade driftsmänniskor, en ras av stora ouppfostrade barn, som mindre än andra besväras av några hämningar. Niggern tar dagen som den kommer, skriker, pratar och flabbar med sin breda humor och njuter av alla de fröjder, som ögonblicket kan giva. En motgång kastar honom bokstavligen till marken, han vrålar och sliter sig i håret som en besatt i vildaste förtvivlan. Ögonblicket därefter är dock det hela glömt, och allt är som vanligt.
Negerns sanguiniska temperament innesluter mycken godmodighet och vid lämplig behandling kan han bli en mycket trogen tjänare. En sådan natur är naturligtvis även en utmärkt slav, som, frånsett enstaka utbrott, väl finner sig i sitt öde, ja t o m är flabbig i slavhandlarens kedjor. Någon högre och självständigare kulturutveckling kan ju naturligtvis däremot icke förekomma hos dessa stundens lidelsefulla barn. Väl kunna de hastigt och motståndslöst efterapa, vad de sett av högre kultur, så långt de förstå det. Men deras självständiga uppfinningsförmåga är enligt kännare synnerligen ringa både när det gäller konststilar, sagomotiv och tekniker. Nästan allt är lån från de omgivande folken. Endast musiksinnet är högt utvecklat, ehuru även här råheten i känslolivet och bristen på förmåga av komposition starkt gör sig gällande.”
Är det detta avskräde som vårt fosterlandet ska fyllas med? Är detta framtid?