300000 bidragsnomader per år räddar vår välfärd

oktober 12, 2008

Alliansens alldeles egen lilla Einstein reflekterar kring välfärden i kvällens Rapport. Trots den senaste tidens alla varsel försöker sig Sven Otto Littorin på konststycket att lansera en idé där tredje världens befolkningar ska rädda vår alltmer prekära situation i Västvärlden. Med en massarbetslöshet som saknar motstycke i den civiliserade världen där över 30% står utanför den reguljära arbetsmarknaden står Alliansen för stora utmaningar. Situationen kommer strax att ändras enligt Alliansen, år 2050 väntas 1/3 av befolkningen att vara 65 år eller äldre. Allt färre ska med den demografiska förändringen försörja allt fler. Enligt SCBs beräkningar krävs det en nettoinvandring om 300000 personer per år redan 2030 för att möta dessa påfrestningar i ekonomin som en äldre befolkning innebär. Om inte så riskeras vår välfärd.

Trots allt verkar både SCB och Littorin inse att scenariot är något orealistiskt eftersom det inte enbart är Sverige som har en åldrande befolkning. Vi står inför en mycket svår konkurrens om alla dessa raketforskare och hjärnkirurger från den tredje världen, detta då alla länder i EU, Japan, USA och Kanada har samma enorma behov av kvalificerad arbetskraft. Det kommer enligt Littorin, SVT och SCB att bli en svår kamp om de allra bästa av arbetstagare.

Hur det ska gå för Sverige och svenskarna framgår inte av framtidsplanerna men till och med en förståndshandikappad förstår nog att detta genomkriminella slödder från tredje världen varken är arbetskraft eller någonsin kommer att vara lojala med Sverige och svenskarna. Inom kort är de etniska svenskarna i minoritet med en sådan politik och då tar nigger-arabnormerna över. Det betyder kortfattat när det gäller de äldre att den dag de behöver vård och omsorg så gör man processen kort.

SVD-Arbete åter biljett till Sverige DN

Annonser

oktober 11, 2008


Alliansens arbetskraftsinvandrare är i själva verket bidragsnomader

augusti 26, 2008

I ett land som lider av ett utanförskap där kring 30% av befolkningen mellan 18-65 år inte har ett arbete, där talar regeringen om arbetskraftsinvandring. Definitionen på arbetskraftsinvandrare är enligt Alliansen; mörk hud, bruna ögon och svart hår, detta förutom att kravet på analfabetism skall uppfyllas. Idag så förmedlas cirka 3 av 4 arbeten till dessa utomeuropeer, allt medan svensken står utanför AF med mössan i hand. Jobb i privat sektor har plötsligt, i Alliansens Sverige, blivit förstatligade genom generösa subsidier i de så kallade instegsjobben, samtidigt som många kategorier av arbeten i offentlig sektor fortsätter att vara reserverade åt Muhammed. I artikeln framgår tydligt Alliansens bristande verklighetskontakt och fientlighet gentemot det egna folket i följande sekvens: ”Arbetsplatserna blir dåliga föredömen för unga invandrare så länge vi betraktar jobbet som ett slags andra vardagsrum där vi pyntar och inhägnar och inte alls vill ha främlingar nära oss. Det gäller inte minst hos oss själva i den offentliga sektorn. Det finns en problematisk rädsla för bra, men bruten svenska och många arbetsplatser lider av internationell syrebrist.” Faktum är nämligen att på många arbetsplatser i offentlig sektor så har Muhammed sedan länge kvoterats in på bekostnad av etniska svenskar. Detta till trots lever förstås de allra flesta utomeuropéer i Sverige på de bidrag som från första början motiverade dem att resa hit från andra sidan jordklotet. Alliansens så kallade arbetskraftsinvandrare är trots allt som grupp långt ifrån arbetskraft, bättre att kalla dem för de bidragsnomader som de i verkligheten är.
DN, SVD, HD, Skånskan, Sydsvenskan, SVD

 


Svart på vitt om ekonomiskt bistånd

juni 21, 2008
I Sydsvenskan och SVD rapporteras om Sveriges omistliga arbetskraftsinvandring. Statistik avslöjar arbetskraftsinvandrarna och vi ser dem som de bidragsnomader eller parasiter de i verkligheten är. Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd under 2007 var 8,9 miljarder. 62% eller 5,5 miljarder går till utlänningar av olika de slag och detta trots att invandrarna endast utgör 17,3% av befolkningen i sin helhet. Invandrarna går på SOC 7-8 gånger oftare än svensken. De så kallade flyktingarnas ekonomiska bistånd ökade från 2006 till 2007 med 24%.