300000 bidragsnomader per år räddar vår välfärd

oktober 12, 2008

Alliansens alldeles egen lilla Einstein reflekterar kring välfärden i kvällens Rapport. Trots den senaste tidens alla varsel försöker sig Sven Otto Littorin på konststycket att lansera en idé där tredje världens befolkningar ska rädda vår alltmer prekära situation i Västvärlden. Med en massarbetslöshet som saknar motstycke i den civiliserade världen där över 30% står utanför den reguljära arbetsmarknaden står Alliansen för stora utmaningar. Situationen kommer strax att ändras enligt Alliansen, år 2050 väntas 1/3 av befolkningen att vara 65 år eller äldre. Allt färre ska med den demografiska förändringen försörja allt fler. Enligt SCBs beräkningar krävs det en nettoinvandring om 300000 personer per år redan 2030 för att möta dessa påfrestningar i ekonomin som en äldre befolkning innebär. Om inte så riskeras vår välfärd.

Trots allt verkar både SCB och Littorin inse att scenariot är något orealistiskt eftersom det inte enbart är Sverige som har en åldrande befolkning. Vi står inför en mycket svår konkurrens om alla dessa raketforskare och hjärnkirurger från den tredje världen, detta då alla länder i EU, Japan, USA och Kanada har samma enorma behov av kvalificerad arbetskraft. Det kommer enligt Littorin, SVT och SCB att bli en svår kamp om de allra bästa av arbetstagare.

Hur det ska gå för Sverige och svenskarna framgår inte av framtidsplanerna men till och med en förståndshandikappad förstår nog att detta genomkriminella slödder från tredje världen varken är arbetskraft eller någonsin kommer att vara lojala med Sverige och svenskarna. Inom kort är de etniska svenskarna i minoritet med en sådan politik och då tar nigger-arabnormerna över. Det betyder kortfattat när det gäller de äldre att den dag de behöver vård och omsorg så gör man processen kort.

SVD-Arbete åter biljett till Sverige DN

Annonser

oktober 11, 2008